Onze visie

Wie we zijn en wat ons beweegt

De Visie

Het doel van deze werkgroep is om senioren bewust te maken van mogelijkheden om vallen te voorkomen en het informeren over de optimale aanpak hiervan.

Onder een integrale aanpak valpreventie verstaan wij een aanpak die:

  1. is gebaseerd op diverse risicofactoren
  2. bestaat uit meerdere interventies
  3. zich richt op meerdere doelgroepen
  4. wordt uitgevoerd door meerdere partijen
  5. raakt aan meerdere domeinen
  6. duurzaam is

Met een integrale aanpak valpreventie willen wij bijdragen aan het uitstellen van kwetsbaarheid en langer zelfstandig wonen bij senioren.